ภาษาไทย : English
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อดำเนิน การผลิต ตัวปรับเอน, ตัวปรับเลื่อน, เบาะรถยนต์, เบาะรถโดยสาร, เบาะรถสปอร์ต, เก้าอี้ตามหลักการยศาสตร์ และ เก้าอี้พักผ่อน ซึ่งภายในติดตั้ง แอร์ ลัมบาร์ ไว้

บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ติดตั้ง แอร์ ลัมบาร์ ภายในเบาะรถยนต์และเบาะรถโดยสารเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง ทางโรงงานมีการ ทดสอบเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพตาม ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิตเบาะรถยนต์รายแรก ที่ได้รับมาตรฐาน
มอก./ISO 9002 จาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2540

ในปี 2542, บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับเลือกจาก กรมส่งเสริมการส่งออก ให้เป็น Thailand Brand เนื่องจากเป็นบริษัทที่ส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม

ในปี 2543, บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับมาตรฐาน QS 9000 จาก BVQI ในส่วนของผู้ผลิตเบาะรถยนต์และชิ้นส่วน

ปัจจุบัน บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO/TS 16949:2002 และ ISO 9001:2000 จาก United Registra of System (URS)

 
   
Better Back Center
169/98 อาคารเสริมทรัพย์, ถ.รัชดาภิเษก,
แยกห้วยขวาง ดินแดง, กรุงเทพ 10400
โทร: +66 2692 8814 - 6
โทรสาร: +66 2692 8817
อีเมล์ : sales@limpaitoon.com
บริษัท ศรีไทย โอโตซีสท์ อินดัสตรี จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมบางปู 569 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท กม.37,
บางปูใหม่, สมุทรปราการ 10280
โทร: +66 2709 4445 - 7
โทรสาร: +66 2709 2688
อีเมล์ : info@limpaitoon.com
     

 

 

นโยบายคุณภาพ
"ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ด้วย CEETI"

Customer
ลูกค้า

E
thics
จริยธรรม

E
mployees
พนักงาน

Teamwork
ความร่วมมือ

I
nnovation
นวัตกรรม

 

 

 
©2010 Aire Lumbar, Allright Reserved.